Dziś jest Sobota 16 grudnia 2017 r.
Menu
Strona główna
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Zadania inspekcji sanitarnej
Kronika historyczna
Terytorialny zasięg działalności
Przetargi
Obwieszczenia
Kontakt

Aktualności
Szkolenia
Programy prozdrowotne
Druki do pobrania
W związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami dot. realizacji Rozporządzenia Nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17.07.2000r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie informuje, że w m-cu wrześniu 2010 r. planowane jest szkolenie dla podmiotów wprowadzających do obrotu mięso wołowe (hurtownie, sklepy, punkty sprzedaży, zakłady żywieniowe) w zakresie wymogów dotyczących prawidłowego znakowania wprowadzanego do obrotu mięsa wołowego, mięsa mielonego oraz warunków niezbędnych do ubiegania się o prowadzenie działalności w zakresie mielenia mięsa, dokumentów, które musi posiadać sprzedawca i informacji przekazywanych konsumentowi.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel.: (14) 688 65 27
W związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami dot. znakowania pieczywa i wyrobów cukierniczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie informuje, że planowane jest szkolenie dla piekarni i zakładów cukierniczych w zakresie wymogów dotyczących prawidłowego znakowania wprowadzanego do obrotu pieczywa i wyrobów cukierniczych .

Termin szkolenia : 06.10. i 27.10.2010r. w lokalu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, ul. Mościckiego 10 pok. 22 (parter).
Cena szkolenia : 100,00 zł. czas trwania szkolenia ok. 3 godz. ( 9.00 - 12.00).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel.: (14) 688 65 27

Organizujemy szkolenia dla pracowników, pracodawców, przedsiębiorców:

 1. GHP, GMP (dawne minimum sanitarne) informacje dotyczące:

  • wymogów technicznych i sanitarnych dla obiektów żywieniowo-żywnościowych,
  • wymogów zdrowotnych, kwalifikacji i higieny osobistej personelu,
  • wymogów wynikających z Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  • wewnętrznej kontroli jakości żywności.


 2. System HACCP

  • Jakość w produkcji i przetwórstwie żywności
  • Zagrożenia związane z żywnością
  • Systemy zapewnienia jakości
  • Regulacje prawne dot. HACCP oraz GHP i GMP-kontekst polski i unijny
  • Zasady systemu HACCP i etapy postępowania we wdrażaniu systemu
  • Zalety, wady i trudności wynikające z funkcjonowania systemu HACCP
  • Zasady tworzenia dokumentacji - przypadki praktyczne


 3. Szkolenia dla przedsiębiorców dot. zmian i aktualnie obowiązujących przepisów (rozporządzenia i ustawy) prawa polskiego i unijnego dotyczących bezpieczeństwa żywności.

 4. PSSE w Tarnowie zaprasza właścicieli piekarni, technologów, kierowników produkcji na szkolenie z zakresu "znakowania pieczywa".
  Omawianie będą zagadnienia dot. gł. warunków wprowadzania do obrotu pieczywa pakowanego i nieopakowanego, informacji podawanych na produkcie (prawidłowość etykiet) zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie PSSE w Tarnowie, ul. Mościckiego 10 - sala konferencyjna.
  Koszt szkolenia - 100 zł. Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone zaświadczeniem. (rozporządzenia i ustawy) prawa polskiego i unijnego dotyczących bezpieczeństwa żywności.
Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych pracowników - praktyków

Bliższe informacje pod numerami telefonów
(14) 688 65 27 lub (tel. kom.) 606-125-903